بازگرداندن ۱۶۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی سرچشمهِ رفسنجان به بیت المال  -  برگزاری جلسه ستاد هماهنگی هفته منابع طبیعی در سال1399  -  یادواره بانوان شهید استان کرمان برگزار شد  -  مبارزه با آفت لورانتوس در عرصه های جنگلی شهرستان رفسنجان  -  هفته منابع طبیعی با توزیع نهال در شهرستان بردسیر آغاز می شود   -  
(همه با هم ، جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی ) 
سخن روز
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 20901
بازدید کل : 573303
آخرین بروزرسانی:
6 اسفند 1399 ساعت 9:52
اخبار
آگهی تجدیدمناقصه عمومی | بازدید :1152
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :1325
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :2417
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :2085
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :2317
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
یادواره بانوان شهید استان کرمان برگزار شد | بازدید :13
حکم سبز دادرس دادگاه کیفری شهرستان راور | بازدید :16
یادواره بانوان شهید استان کرمان برگزار شد | بازدید :13
حکم سبز دادرس دادگاه کیفری شهرستان راور | بازدید :16