برگزاری وبینار تخصصی مدیریت حریق   -  پایان عملیات مالچ پاشی در ده شهدوست ریگان و ذخیره مالچ در کمپ گنبکی برای استفاده در سال جاری   -  حریق گسترده در عرصه های جنگلی و مرتعی شهرستانهای بافت و بردسیر   -  کارگاه آموزشی چگونگی حفاظت از منابع طبیعی و نحوه اطفاءحریق در شهرستان انار   -  بازدید رئیس اداره بیابان از طرحهای جنگلکاری شهرستان ریگان   -  
سخن روز
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 25163
بازدید کل : 401459
آخرین بروزرسانی:
23 تير 1399 ساعت 8:39
اخبار
آگهی تجدیدمناقصه عمومی | بازدید :867
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :1087
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :2056
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1862
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :2061
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
برگزاری وبینار تخصصی مدیریت حریق  | بازدید :3
برگزاری نشست تبادل نظر کارشناسی | بازدید :37
برگزاری وبینار تخصصی مدیریت حریق  | بازدید :3
برگزاری نشست تبادل نظر کارشناسی | بازدید :37
          
آموزش و ترویج