پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تجدیدآگهی مناقصه عمومی
بازدید : 1772 13 دی 1396 ساعت 9:10 شماره :45826

تجدیدآگهی مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد انجام توسعه جنگل با نهال  سال 1396 را بشرح ذیل با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه  معتبر  دررشته  آب یا کشاورزی    واگذار نماید لذا کلیه  متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.

 

 

 

ردیف

 

 

نوع  و حجم عملیات و منطقه اجرا

 

 

مبلغ تضمین (ریال)

 

مبلغ برآورد ( ریال )

براساس فهرست بهای رشته آبخیزداری ومنابع طبیعی سال1396

 

1

توسعه جنگل با نهال شامل (حفر چاله ، کشت نهال ،آبیاری و نگهداری از عرصه کشت شده ) در منطقه لنگر شهرستان رابربه مساحت 25 هکتار

24994350

499887000

 

1- برگزاری مناقصه صرفا" از طریق سامانه مناقصه های الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ، اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

 

ضمنا پرداختها بصورت اوراق اسناد خزانه اسلامی می باشد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز  پنجشنبه  مورخ      14/10/96

مهلت پایانی زمان دریافت اسناد  مناقصه از سامانه : ساعت  19 روز چهار شنبه مورخ 20/10/96

 مهلت زمانی ارائه  پیشنهاد  : ساعت  19 روز   سه شنبه مورخ 3/11/96

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت   9 صبح  روز  چهارشنبه مورخ 4/11/96

 

                                      روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اینفوگراف