پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی تجدیدمناقصه عمومی
بازدید : 1621 19 آبان 1397 ساعت 9:21 شماره :53589

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
 

آگهی  تجدیدمناقصه عمومی

نوبت اول شماره 16172-97

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد   پروژ ه  آبیاری ومراقبت از فضای سبز حاشیه کمر بندی باغین - ماهان شهرستان کرمانسال1397 را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطلاع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز  سه شنبه    مورخ  15/8/97  می باشد .

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اینفوگراف