پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرم تماس با ما
فرم تماس با ما

 

 

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

آقای مهندس مهدی رجبی زاده 

krm.modir@frw.org.ir

معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع

آقای مهندس مسعود حبیبی

krm.zangiabadi@frw.org.ir

معاون حفاظت و امور زمین

آقای مهندس علیرضا ابوالحسنی

krm.esmaili@frw.org.ir

معاون آبخیزداری و سرپرست معاونت فنی

آقای شجاعی 

krm.aminizadeh@frw.org.ir

رئیس امور اداری

آقای مهندس جواد لشکری

krm.edari@frw.org.ir

جانشین فرماندهی یگان حفاظت

آقای مهندس اصغر عربی

krm.yegan@frw.org.ir

کارشناس ارشد پروژه بین المللی احیاء اراضی جنگلی تخریب یافته (RFLDL)

آقای مهندس رمضان ثمره هابیلی

kerman.rfldl@frw.org.ir

مدیر اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن

خانم کلانترزاده

krm.riganrfldl@frw.org.ir

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

آقای پناهنده

krm.it@frw.org.ir

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف