پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اهداف و وظايف
اهداف و وظايف

سياست هاي كلي در بخش منابع طبيعي

 (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري )

- ايجاد عزم ملي براي احيا منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت وافزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه
- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخائر ژنيتيكي،جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك ها و بهره برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت موثر از سرمايه گذاري در آن
- اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آنها
- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوري زيست محيطي و ژنيتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني،متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف