پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان بردسير
شهرستان بردسير

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر


ژئومورفولوژی:
شهرستان بردسیر با 6324 کیلومتر مربع در مرکز استان کرمان قرار دارد.این محدوده مطالعاتی از دو دشت متصل بهم بردسیر و قریت العرب و ارتفاعات اطراف این دشتها تشکیل شده است.این دشتها از شمال توسط ارتفاعات کله گاو و خانه کوه از دهستان باغین،از شرق به وسیله ارتفاعات جوپار و هزار از دهستانهای راین و ساردوئیه،از جنوب توسط ارتفاعات لاله زار و بیدخوان از بافت،و از غرب به وسیله ارتفاعات بیدخون وچهل تن از سیرجان جدا می شود.
تنگناها و محدوديت هاي طبيعي شهرستان
• گسترش اراضي بياباني و كانونهاي بحراني
• عدم تعادل بين دام و ظرفيت مرتع(چرای بی رویه و خارج از فصل و وجود دام بیش از ظرفیت)
• فرسايش خاك ،پرشدن مخازن سدها از رسوب و كاهش عمر مفيد آنها
• اثرات اقلیمی (خشکسالی،کاهش نزولات جویريا، سیل و ...)
• توسعه باغات ،تاسیسات و مناطق مسکونی(توسعه غیر مجاز)
•  فقر پوشش گياهي
آبخيز هاي شهرستان بردسير
• شهرستان داراي 5 حوزه آبخيز مي باشد كه جمعا 5798127 هكتار مي باشد. اين حوزه ها عبارتند از :
حوزه رودخانه آب بخشا : 1059367 هكتار
حوزه شاهزاده عباس : 303125 هكتار
حوزه بهرامجرد :181250 هكتار
حوزه ماهونك : 673155 هكتار
رودخانه داخلي : 188125 هكتار
اهداف و سياست هاي كلان آبخيزداري در شهرستان
• پيشگيري و مهار سيل ،بهره برداري از سيلاب ،تغذيه آبخوانها و مقابله با پيامدهاي خشكسالي
• كنترل سيلاب در سرشاخه هاي قبل از تماس با گنبدهاي نمكي و ورود به رودخانه هاي شور
• مديريت رواناب و سيلاب حوزه هاي آبخيز شهري و روستايي و ايمن سازي آباديها از حوادث سيل
• كنترل رسوب و مهار فرسايش خاك به ويژه در حوزه هاي آبخيز سدهاي مخزني
• اصلاح كاربردي اراضي و بهره برداري از اراضي متناسب با استعداد سرزمين
اقدامات انجام شده:
• اجراي عمليات بيولوژيك و بيو مكانيك آبخيزداري شامل تراس بندي ،بانكت بندي و نهالكاري در سطح 7000هكتار
• احداث 4 سازه آبخيزداري در سطح شهرستان شامل سد و بند،توركينست، اپي ،دايك ،هدايت سيلاب و جداسازي آب شور و شيرين با ظرفيت مهار6887600 متر مكعب سيلاب در سال. 
 جنگل هاي شهرستان بردسير
وضعيت موجود جنگلهاي شهرستان
به تفكيك نواحي رويشي
جنگلهاي ايراني و توراني 1550هكتار
جنگلهاي دست كاشت 1546هكتار
اهداف و سياستهاي اجرايي
• توسعه سطوح درختكاري ،فضاي سبز و پارك هاي جنگلي با مشاركت سازمانها ،موسسات خصوصي و دولتي و همچنين بوستانهاي روستايي به كمك شوراهاي اسلامي و دهياري هاي در راستاي طرح ملي نهضت سبز
• توسعه جنگل ها
• صيانت از جنگلها ناحيه رويشي 400هكتار(در حال انجام) و توسعه ذخيره گاههاي  جنگلي 
 اقدامات انجام شده
1- توليد نهال و كاشت 3000 اصله نهال(1 هكتار) گونه داغداغان
2- ايجاد 1546 هكتار جنگل دست كاشت
3- احداث استخر 6 باب
4- تصويب 60 هكتار طرح زراعت چوب
مراتع شهرستان بردسير
سطح كل مراتع 422285 هكتار
مراتع نيمه متراكم 300000 هكتار
سطح مراتع مميزي شده 250000 هكتار
داراي طرح مرتعداري 69183 هكتار
جمعيت وابسته به مرتع 11542 خانوار
بيابانهاي شهرستان بردسير
وضعيت موجود در شهرستان
كانون هاي بحراني و فرسايش بادي 10000 هكتار
مناطق تحت تاثير فرسايش بادي 30000 هكتار
ساير عرصه هاي بياباني 16750 هكتار
اهداف :
• مقابله با هجوم ماسه هاي روان به روستاها و آباديها ،تاسيسات اقتصادي و زيربنايي،راههاي ارتباطي و ...
• مهار روند بيابانزايي و جلوگيري از پيشروي كانونهاي بحراني بيابانزا
اقدامات انجام شده :
• تثبيت ماسه هاي روان از طريق نهالكاري 3300 هكتار
• از دستاوردهاي اين پروژه ها مصون ماندن مناطق اجرايي از هجوم تپه هاي ماسه اي و ايجاد پوشش گياهي مناسب با گونه هاي گز ،كهور ،تاغ،كه علاوه بر احياي منطقه از مهاجرت مردم نيز كاسته است.
• احداث چاله و تعويض خاك 2150 هكتار
• بذركاري 700 هكتار

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف