پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان راور
شهرستان راور
منابع طبيعي شهرستان راور
مساحت منابع طبيعي شهرستان راور حدود 1200000 هكتار مي باشد،از اين ميزان حدود 410000هكتار آن را مراتع متوسط،فقير وخيلي فقير،50000هكتار آن را جنگل هاي تنك ومخروبه و740000هكتار آن را مناطق بياباني و كويري تشكيل مي دهند.
قسمت اعظم شهرستان متأثر از آب و هواي كويري و بياباني است كه دليلش همجواري با كوير لوت مي باشد.
شرايط اقليمي ويژه اي كه بر شهرستان حاكم است سبب استقرار آب و هواي كويري و بياباني وپوشش گياهي فقير گونه اي در منطقه شده است،به نحوي كه گونه هاي اشنيان،رمس،تاغ و گز در مناطقي كه بيشتر تحت تأثير اين آب و هوا قرار دارند مشاهده مي شوند.
در مناطق مركزي شهرستان ودر حاشيه ارتفاعات كه داراي اقليمي خشك و سرد مي باشد، پوشش غالب گياهي منطقه را درمنه،قيچ وعلف شور تشكيل مي دهند.
در ارتفاعات شهرستان،تنوع پوشش گياهي و تركم آن بيشتر بوده و گونه هاي دارويي(انغوزه،زيره سياه،كتيرا،آلاله و...) يافت مي شوند.
درختان ارس به عنوان ذخيره گاه جنگلي در سطحي معادل 775 هكتاردرارتفاعات بند انار ديده مي شوند.بادام كوهي،كسور،انجير وحشي،شيرخشت از ديگر گونه هايي است كه در منطقه ديده مي شوند.
*حوزه هاي آبخيز شهرستان
در شهرستان راور دو حوزه و10 زير حوزه آبخيزبا مساحتي بالغ بر 1400000 هكتار وجود داردكه خروجي تمام آنها به كوير لوت ختم مي شوند.
*شاخص هاي مهم منابع طبيعي شهرستان راور
-همجواري با كوير لوت و بياباني بودن قسمت اعظم شهرستان،كمبود و نامنظم بودن بارندگي و منتهي شدن حوزه هاي آبخيز به كوير لوت
-وجود درختان جنگلي ارس در ارتفاعات غرب شهرستان
-پيشروي بيابان و حركت شن هاي روان به سمت مزارع و منازل مسكوني مردم
چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف