پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان زرند
شهرستان زرند

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند

شهرستان زرند در شمال غربی استان کرمان واقع شده است موقعیت تقریبی مرکز شهرستان در سیستم UTM ، 3048 درجه شمالی و 5634 درجه شرقی می باشد. این شهرستان از بخش های مرکزی و یزدان آباد تشکیل شده است.
مساحت کل شهرستان 000/580 هکتار می باشد و مجموع جمعیت شهری و روستایی آن بالغ بر 150000 نفر می باشد. عرصه های طبیعی این شهرستان شامل مراتع، جنگلها و بیابانها است که در آن معادن، آبراهه های فصلی، رودخانه های فصلی و ... دید ه می شود. 

وسعت این عرصه ها بشرح زیر است: 
وسعت كل شهرستان.... 549000هكتار
وسعت جنگل:  31992هكتار
وسعت مرتع: 147500هكتار

وسعت بيابان: 72533 هكتار
سطح اراضي در آستانه ويراني: بيش از هكتار100000
طرحهاي مشاركت مردمي: 70000
طرح هاي مرتعداري: 40240
جامعه گیاهی یا تیپ گیاهی:
از دیدگاه علم فیتوسوسیولوژی( جامعه شناسی گیاهی)، جامعه گیاهی تنها در حالت کلیماکس طبیعی و در شرایط عدم دخالت و دست اندازی بشر قابل تعریف است در حالیکه تقریباً در همه سطح شهرستان تخریب شدید و دخالت مخرب انسان و دام بطور کلی قابل مشاهده است بنابراین همه جوامع گیاهی از حالت جامعه گیاهی به صورت تیپ گیاهی یعنی پوشش گیاهی که از حالت کلیماکس طبیعی خود خارج شده قابل مشاهده است.

عوامل تخريب منابع طبيعي شهرستان
خشكسالي و تغييرات اقليمي
دام و چراي غير مجاز
بوته كني و تخريب
تصرف اراضي ملي و تخريب عرصه

رويشگاههاي جنگلي
پوشش جنگلي شهرستان زرند از نوع ايران توراني و با غلبه انواع گونه هاي بادام به خصوص اسكوپاريا
 ( ,  (amygdalus scopariaارژن به همراه تعداد معدودي پايه هاي بنه مي باشد.
وسعت اين جنگل ها به مرور زمان كاهش يافته و در حال تخريب به دليل خشكسالي و نيز بروز آفت در پايه هاي بادام است.
وسعت اراضي جنگلي31992 هكتار است. 
پوشش گياهي مرتعي شهرستان
وضعيت پوشش گياهي در دشت بعلت بروز خشكساليهاي اخير كه در نهايت به تشديد طوفانهاي شن منجر شده در وضعيت نابساماني است و تلاش اين اداره بر اجراي طرحهاي مرتعداري و بيابان زدايي با هدف حفظ مراتع موجود و بقاي گونه هاي گياهي و بالتبع جانوري متمركز بوده است.
كل مراتع اين شهرستان حدود 147500 هكتار مي باشد.

در فلور اين شهرستان تعدادي از گونه هاي گياهي دارويي مانند كتيرا آنغوزه كلپوره بومادران زيره سياه آلاله آويشن پودنه و غيره ديده مي شود كه در بروشورها و نيز در كلكسيون بذور اطلاعات جالبي در مورد اين گونه ها دريافت خواهيد كرد.
حوضه های آبخیز شهرستان زرند:
شهرستان زرند از نظر منابع آبی فقیر است و با عبور از خشکسالی های اخیر سطح این منابع محدود نیز بشدت کاهش یافته است. بعلت دارا بودن آب و هوای خشک دارای روخانه های و حوضه های آبخیز دائمی نیست و تنها دو حوضه ی آبخیز غیر دائمی و فصلی عمده در آن قابل توجه است:
1- حوضه ی رودخانه شور سیریز: از ماهان کرمان به طرف سیریز زرند، یعنی از رودخانه ماهانی سرچشمه می گیرد و شعبه های دیگری به ان می پیوندند. از طرف کوه های کوهبنان، از ارتفاعات فتح آباد ده علی، از کوه های طغرالجرد و دشتخاک، از کوهستان های شرقی و غربی زرند سرچشمه می گیرد و نهایتاً در سیریز به هم می پیوندند و رودخانه شور سیریز را تغذیه می کنند. دبی آن در فصل پر آب تقریباً 30 متر مکعب است و آب آن پس از سرازیری در سیریز شور خواهد شد و گیاهان شور پسند آن منطقه را تغذیه می کند. بر روی شعبات این رودخانه فصلی 300 مورد بند خاکی از محل اعتبارات دولتی و 250 مورد بند خاکی با مشارکت مردم احداث شده است. این رود نهایتاً به باتلاق یزد می ریزد. 
2- حوضه ی رود قطروئیه سربنان: این رود از کوه های سربنان، حتکن، سیلابخور و خمرود سرچشمه می گیرد و نهایتاً از طریق روستای قطروئیه به طرف راور می ریزد. دبی این رود در فصل پر آب 20 متر مکعب در ثانیه است که از اواسط زمستان تا آخر بهار جریان دارد.
دام و دامداری در شهرستان زرند:
دامداری در شهرستان زرند غالبا به صورت سنتی و وابسته به مراتع فقیر شهرستان می باشد و ممیزی مراتع زرند از نظر تعداد دام های موجود و دام های مجاز به تعلیف و نیز از نظر قشلاقی و ییلاقی بودن از سال 74 آغاز شده و اکثر قریب به اتفاق آن ممیزی شده است که گزارش آن به صورت جداول آمده است.

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف