پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان فهرج
شهرستان فهرج

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج

مساحت : 4950 کیلومتر مربع
100% جلگه ای
جمعیت :50300 نفر
موقعیت جغرافیائی : جنوب شرقی استان کرمان
آب و هوا : نیمه خشک ، خشک و فراخشک
متوسط بارندگی سالیانه : 58          میلیمتر
متوسط درجه حرارت : 31   درجه سانتیگراد
متوسط تبخیر سالیانه : 4766         میلیمتر
وسعت جنگلهای طبیعی : 28264      هکتار
وسعت مراتع : هکتار 100000        هکتار
وسعت بیابان : 404452                هکتار
وسعت جنگلهای دست کاشت  : 2850 هکتار

بیابان زایی

بیابان زایی عبارت است از تخریب اراضی در مناطق خشک ،نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب در اثر عوامل محیطی و انسانی که منجر به کاهش تولید خاک و پوشش گیاهی میگردد.

نقش عوامل انسانی در بیابان زایی:
1 – تخریب و چرای پوشش گیاهی مراتع
2 – برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی
3 – تخریب اراضی زراعی
4 – تخریب جنگلها
5 – هجوم آفات و امراض گیاهی
6 – حریق در جنگلها و مراتع

عوامل تخریب منابع طبیعی استان 
1 – تخریب و تصرف اراضی ملی به منظور توسعه اراضی کشاورزی
2 – عدم تعدل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع (چرای مفرط )
3 – بهره برداری غیر مجاز از محصولات غیر چوبی جنگلی و مرتعی
4 – بوته کنی و قطع اشجار برای تأمین سوخت

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف