پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان كوهبنان
شهرستان كوهبنان

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهبنان

کوهبنان در يک نگاه
مساحت شهرستان: 360000 هکتار
جمعيت:  32000 نفر
ارتفاع از سطح دريا:   2000 متر
طول جغرافيايي:  30''' 56
عرض جغرافيايي:  30'''31
فاصله تامرکز استان:  170 کيلومتر
متوسط بارندگي:   120 ميليمتر
تعداد بخش:   2 بخش
تعداد دهستان:   4 دهستان
تعداد روستاهاي مسکوني: 260روستا
وسعت جنگل : 80 تا 70 هزار هکتار
وسعت مرتع :270 هزار هکتار
بوته های جنگلی آن ( بادام کوهی – بنه – اورس و غيره ....... ) می باشد.
محصولات فرعی جنگلی ( بادام کوهی – شيرين بيان – انغوزه – کتيرا و غيره .... می باشد
اقتصاد شهرستان: کشاورزي - دامپروري - معادن زغالسنگ، سرب ، روي و خاک نسوز

تاريخچه كوهبنان
شهرستان کوهبنان با قدمتی تاريخی در شمال شهرستان زرند و در جوار شهرستانهای رفسنجان ، راور ، بافق و يزد در    پهنه ای از کوير گسترس يافته است و بوسيله جاده شوسه آسفالته به زرند و راور و يزد متصل می باشد.
از نظر آب و هوا دارای آب و هوای کوهستانی بوده و جزء مناطق سردسير استان کرمان محسوب می شود به لحاظ خوش آب و هوا بودن آن مسافران زيادی در تابستان به اين شهرستان سفر می کنند.
شغل اصلی مردم اين ديار کشاورزی و دامپروری و صنعت به لحاظ وجود معادن زغال سنگ ، سرب و روی و خاک نسوز در اين منطقه باعث ايجاد اشتغال برای مردم شده است . کشاورزی و صنعت اين منطقه از شهرت خاصی برخوردار است چنانچه توتيای کوهبنان محصول معروف عصر گذشته توسط مارکوپلو به چين رفته است وجه تسميه آن چنين بيان می کنند که چون بلندترين نقطه مرکزی کرمان کوهبنان است در زمان قديم افرادی از طرف حکومت برای دادن اطلاعات  بالای کوه گذاشته میشدند که آنها را کوه بانان می گفتند و به همين دليل اين محل را کوهبنان ناميدند.

بخش جنگل
اهداف بخش جنگل

توسعه درختکاری و فضای سبز
احداث جنگل و باغ از طريق تهيه و اجرای طرحهای طوبی

اقدامات انجام شده در اين بخش:
جنگلکاری-   احداث تشتک توأم با بذرکاری در سطح 100 هکتار در منطقه ده تقی پشتکوئیه
جنگلکاری– احداث تشتک توأم با بذرکاری در سطح 80 هکتار در منطقه کموتر پشتکوئیه
واکاری در منطقه پشتکوئیه ( کموتر )  در سطح 34 هکتار
نهالکاری و واکاری با گونه های  بنه در سطح 5هکتار در منطقه رشک سفلی
نهالکاری و واکاری با گونه بادام کوهی و در سطح 4 هکتار در منطقه دهنو قلندر
توزیع بیش از 32 هزار اصل نهال در سطح شهرستان در طی این چهار سال

بخش مرتع
مرتع

ظرفيت مرتع يا ظرفيت چرا عبارت از تعداد دامي كه در مرتع مشخص و در زمان معيني مي تواند چرا كند، بدون اين كه بر مقدار و كيفيت پوشش گياهي و ساير موارد مربوط به آن از قبيل آب و خاك خسارتي وارد شود
فوايد بخش مرتع : توليد علوفه ـ  تنظيم چرخه آب ـ جلوگيری از فرسايش خاک ـ کنترل بيولوژيک ـ  افزايش جايگاه تفريج و تفرج
اقدامات بخش مرتع :
1- پروژه ذخيره نزولات آسمانی(احداث تشتک توأم با بذرکاری) در سطح 1427 هکتار
2- احداث آبشخور دام به تعداد 11 باب
3-  احداث 7 باب آب انبار
4- حفاظت و قرق مراتع در سطح 900 هكتار

آبخيزداری و اهمیت آن
با توجه به اینکه متوسط فرسایش کل استان 450 تن خاک در سال می باشد با یک مثال ساده می توان به اهمیت آبخیزداری پی برد برای تشکیل 25 میلی متر خاک سطحی در یک منطقه اگر خاک دست نخورده باشد 300 سال و اگر خاکی که اصول صحیح کاشت،داشت و برداشت روی آن انجام گیرد 30 سال وقت نیاز است پس با توجه به رقم بالای فرسایش در استان (کل کشور) بحث آبخیزداری کاملاً مد نظر قرار می گیرد
آبخيزداری: به مجموعه عمليات مديريتی ، بيولوژيکی، مکانیکی که به منظور استفاده بهينه از منابع موجود در حوزه های آبخيز اعمال می شود آبخيزداری گفته میشود.
الف: عمليات مکانيکی شامل
احداث بانکت
ترانسبندی
گابیونی
حفاظت از اراضی حاشیه رودخانه ها
احداث بند يا سدهای کوچک
پخش سيلاب
سنگ و سیمان
ب: عمليات بيولوژيک شامل بذرپاشی                   
بذرکاری                  
نهالکاری                          
قرق                              
حصارکشی                
تبديل اراضی

اقدامات انجام شده در بخش آبخيزداري

تکمیل  پروژه بند خاکی تراکمی شعبجره شامل ( خاک ریزی و سنگ و سیمان) به حجم 1320 متر مکعب سنگ و سیمان و175 هزار متر مکعب عملیات خاکی
اجرای عملیات خاکی و سنگ و سیمان در حوزه بیدان ، حجم عملیات خاکی 45 هزار متر مکعب، حجم عملیات سنگ و سیمان 400 متر مکعب
اجرای عملیات خاکی و سنگ و سیمان حوزه پشتکوئیه روستاهای ندیدگان         
ده آهنگران ـ  سنگ آب وبند آب ، حجم عملیات خاکی 65 هزار متر مکعب                 سنگ و سیمان 550 متر مکعب
احداث یک مورد بند سنگ و سیمان در حوزه پشتکوئیه روستای درب چنار با حجم عملیات سنگ و سیمان 1550 متر مکعب  ارتفاع بند 5/8 متر
با حجم آبگیری 25 هزار متر مکعب
اجرایعملیات خشکه چین ( ریپ راپ) بدنه بند خاکی تراکمی شعبجره  ، حجم عملیات 5250 متر مکعب
پروژه بند سنگ و سیمان عباس آباد طغرالجرد با حجم 2100 متر مکعب
پروژه گابیون بندی حوزه سد جور با حجم 1650 متر مکعب
پروژه عملیات خاکی و سنگ و سیمان حوزه پشتکوئیه  ، حجم عملیات خاکی 58 هزار متر مکعب ، حجم عملیات سنگ و سیمان 675 متر مکعب
پروژه اصلاح و تکمیل گوراب ده علی ، حجم عملیات خاکی 52 هزار متر مکعب
پروژه سنگ و سیمان در حوزه رشکها با
حجم عملیات سنگ و سیمان 1370 متر مکعب که در دست اقدام می باشد .

بخش حفاظت:
مقابله با عوامل تخریب منابع طبیعی ازاصولی ترین اهداف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری می باشد
در راستای حفاظت از انفال، و مقابله با تخریب کنندگان و متصرفان اراضی پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان در سال 1387 تشکلیل و بصورت قانونی با عوامل مخرب منابع طبیعی مقابله می نماید.

عوامل تخریب منابع طبیعی عبارتند:
1- تخریب و تصرف اراضی ملی به منظور توسعه اراضی کشاورزی
2- عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع
3- بهره برداری غیر مجاز از محصولات غیر چوبی چنگلی و مرتعی
4- بوته کنی وقطع اشجار برای تامین سوخت
5- حریق در جنگلها


عمکرد یگان حفاظت شهرستان:
گشت زنی مداوم و مستمر در مناطق مختلف شهرستان اعم از بحرانی و نيمه بحرانی و عادی در سطح 40 هزار هکتار
کنترل مديريت چرا و توزيع اخطاريه با همکاری اکيپ مديريت چرا به دامداران فاقد پروانه چرا و عوارض تمديدی بيش از 400 مورد
کنترل و نظارت بر طرحهای در دست اجرای دستگاههای دولتی در
محدوده شهرستان
نظارت بر عملکرد معادن به منظور کاهش آثار تخريب منابع طبيعی
تشکيل جلسه کميته حفاظت از عرصه های ملی در شهرستان
فرهنگ سازی در خصوص حفاظت از عرصه های منابع طبيعی و اعلام شماره تلفن 09696 جهت امر حفاظت و همچنين شماره شهرستان 03424725560
جلوگيری از قاچاق محصولات فرعی جنگل و مرتع
توزيع بيش از 600 مورد اخطاريه در زمينه تخلفات منابع طبيعی
 ترويج فرهنگ حفاظت ازعرصه های منابع طبیعی از طريق اطلاعيه و جرايد محلی

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف