بازدید رئیس اداره بیابان از طرحهای جنگلکاری شهرستان ریگان   -  ارزیابی کیفی مثبت عملیات جنگلکاری در جوار قبور شهداء گمنام زرند در بازدید مسئول و کارشناس اداره جنگل   -  برگزاری نشست تبادل نظر کارشناسی  -  آتش سوزی در مراتع غیر مشجر روستای هویج شهرستان بردسیر   -  نابودی چهار هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی روستای باب گهر زرند در آتش سوزی   -  
سخن روز
نظرسنجی
نظر شما در مورد این سایت چیست؟
آمارو بازدید
بازدید روز : 1232
بازدید کل : 396375
آخرین بروزرسانی:
17 تير 1399 ساعت 9:23
اخبار
آگهی تجدیدمناقصه عمومی | بازدید :851
تجدیدآگهی مناقصه عمومی | بازدید :1079
آگهي ارزيابي كيفي مشاوران | بازدید :2045
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد باستناد آئين نامه اجرايي بند"5" ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات تفصيلي و ارزيابي مورد نظر را به مهندسين مشاور داراي گواهينامه صلاحيت دار در رشته آبخيزداري و منابع طبيعي مشاور پايه يك، دو و سه واگذار نمايد.
آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات | بازدید :1854
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در اجراي صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و تبصره يك آئين نامه اجرايي مصوب هيئت وزيران، محدوده رقبات حوزه استحفاظي خود را به شرح ذيل آگهي مي نمايد.
آگهي مناقصه عمومي 3337/90 | بازدید :2050
اداره كل منابع طبيعي استان كرمان در نظر دارد پروژه آبخيزداري با مشخصات ذيل را طبق مفاد اسناد اين مناقصه با انجام ارزيابي ساده به پيمانكار واجد شرايط، داراي صلاحيت و رتبه معتبر واگذار كند.
برگزاری نشست تبادل نظر کارشناسی | بازدید :12
برگزاری نشست تبادل نظر کارشناسی | بازدید :12
          
آموزش و ترویج